Cheap Flights to
Cheap Flights
Cheapflights japan Japan Osaka-fu Osaka-fu

The most populate place in Osaka-fu

japan Osaka (2592413)
japan Sakai (782339)
japan Hirakata (406331)
japan Toyonaka (384459)
japan Takatsuki (354468)
japan Suita (351630)
japan Yao (273213)
japan Ibaraki (263405)
japan Kishiwada (205561)
japan Izumi (189085)
japan Moriguchi (148350)
japan Tondabayashi (132873)
japan Kadoma (131727)
japan Matsubara (130855)
japan Daito (129521)
japan Kaizuka (92632)

147 places in Osaka-fu, Japan,

A - 2 place(s)